Information

Regler

§1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

 • 1.1.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
 • 1.1.2 – Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

§1.2 – Admins

§1.3 – Opførsel

 • 1.3.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af FirmaCS, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.
 • 1.3.2 – Verbalt misbrug under eller udenfor kampen kan føre til advarsler (se paragraf §1.5) og kan i grove tilfælde føre til diskvalifikation.
 • 1.3.3 – Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing” og vil resultere i udelukkelse fra fremtidige FirmaCS turneringer.
 • 1.3.4 – Dårlig opførsel overfor administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af FirmaCS.

§1.4 – Streaming

 • 1.4.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.
 • 1.4.2 – Der skal søges tilladelse hos FirmaCS ved streaming med casters eller via GOTV før der streames.
 • 1.4.3 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af FirmaCS. Dette kan ikke fraviges.
 • 1.4.4 – Såfremt FirmaCS udtager en kamp til streaming, skal der spilles på den af FirmaCS valgte server.
 • 1.4.5 – Begge hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.
 • 1.4.6 – Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde.Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
 • 1.4.7 – FirmaCS har tilladelse til at pause kampen i freezetime til brug for reklamepause.
 • 1.4.8 – Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admin.

§1.5 – Advarsler

 • 1.5.1 – Modtager man en advarsel betyder det at man er i risiko for at blive smidt ud af turneringen.
 • 1.5.2 – Modtages 2 advarsler, bliver man diskvalificeret fra den pågældende turnering.

§2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

 • 2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
 • 2.1.2 – Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt, se §3.7.
 • 2.1.3 – Under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt).
 • 2.1.4 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
 • 2.1.5 – Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.

§2.2 – Map pool

 • de_train
 • de_cbble
 • de_nuke
 • de_mirage
 • de_inferno
 • de_overpass
 • de_cache

§2.3 – Veto

 • 2.3.1 – Det hold der står først/øverst er højeste seed
 • 2.3.2 – Best of 1 VETO:

Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
Det sidste map spilles nu.

 • 2.3.3 Best of 3 VETO:

Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)
Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

 

§2.4 – Server

§2.4.1 “NON-BYOS”

 • 2.4.1.1 – Turneringen spilles som NON-BYOS og der SKAL derfor spilles på FirmaCS’s servers. Såfremt dette ikke efterleves vil holdet modtage en advarsel (se paragraf §1.5.).

§3 – Kamp

§3.1 – In-game navne

 • 3.1.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.
 • 3.1.2 – Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med vil dette resultere i en advarsel (se paragraf §1.5).

§3.2 – Standins

 • 3.2.1 Det er tilladt at bruge to standins.
 • 3.2.2 En standin kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på lineuppet.
 • 3.2.3 Hvis stand-in skal bruges i en kamp, skal spilleren han erstatter, have forladt serveren, inden stand-in joiner serveren.

§3.3 – Kampstart

 • 3.3.1 – Coach er tilladt.
 • 3.3.2 – Hvis et hold ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
 • 3.3.3 – Er det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5)

§3.4 – Knivrunde

 • 3.4.1 – Kampen starter med en knivrunde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.
 • 3.4.2 – Under knivrunden er det kun tilladt at bruge kniv og decoy.
 • 3.4.3 – Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går knivrunden til det modsatte hold.

§3.5 – Pause

 • 3.5.1 – Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.
 • 3.5.2 – Det er tilladt at pause sin kamp én gang hver halvleg. Hver pause er på 2 min. pr. hold.
 • 3.5.3 – Når et hold pauser, skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes, indtil kampen er slut.
 • 3.5.4 – Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

§3.6 – Rykning af kamp

 • 3.6.1 Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres via FirmaCS Facebook gruppen (https://www.facebook.com/groups/134367807191881/?fref=ts) senest 24 timer før kampstart.
 • 3.6.2 Kampen kan kun rykkes til en ny dato som er indenfor samme uge som den hvor kampen oprindeligt skulle spilles.
 • 3.6.3 Så snart en ny dato er fastlagt skal admins kontaktes.
 • 3.6.4 Hvis aftalen er lavet indbyrdes skal der tages screenshot af aftalen.

§3.7 – Udskiftning af spiller

 • 3.7.1 Det er tilladt at skifte spillere i sit line-up frem til kl. 20 dagen før første kamp i gruppespillet. Her vil §3.7.4 også gøre sig gældende.
 • 3.7.2 Det er altid tilladt at tilføje standins til sit lineup igennem turneringen, så længe at man har plads.
 • 3.7.3 For de hold som når playoffs vil det være muligt at udskifte spillere. Eventuelle standins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden standin hvis nødvendigt.
 • 3.7.4 Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det originale line-up som meldte sig til turneringen, forblive på holdet. Dvs. 3 af de første 5 spillere som står på tilmeldingen.
 • 3.7.5 For at få udskiftet sine spillere skal man sende en mail til firmacs@slap.dk, med følgende informationer:
  Holdnavn
  Spiller navn
  Steam ID
  Spiller Email

§4 – Snyd

§4.1 – Generelt

4.1.1. – Ingen former for snyd er tilladt i FirmaCSs turneringer.

4.1.1.1 – Herunder men ikke begrænset til aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer. FirmaCS forbeholder sig retten til at tilføje nye ting til denne liste under turneringen.

4.1.2. – Ethvert forsøg på at bøje reglerne kan resultere i øjeblikkelig udelukkelse.

4.1.3. – FirmaCS kan til enhver tid udelukke spillere, uden at årsag offentliggøres.

§4.2 – Procedure

 • 4.2.1. – Mistænkes en spiller for snyd, skal man bede FirmaCS admins om demo straks efter kampen (se paragraf §4.3).
 • 4.2.2. – Ved mistanke om cheat, holdes anklagen mellem hold og FirmaCS.
 • 4.2.3. – Når sagen betragtes som afsluttet af FirmaCS, kan man frit offentliggøre sine anklager.
 • 4.2.4. – Overtrædes et givet punkt, kan det anklagende hold bortvises.

§4.3 – Demo

 • 4.3.1. – Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud. Overtrædes dette, forbeholder FirmaCS sig retten til at uddele karantæne for nuværende og fremtidige turneringer.
 • 4.3.2. – GOTV Demoer kan derimod frit benyttes til alt andet end mistanke om regelbrud.
 • 4.3.3 – Alle spillere skal optage in-eye demoer af enhver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, for at demoen er gyldig.
 • 4.3.4 – Plays.tv eller andet record software anses ikke som gyldig demo.
 • 4.3.5 – Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.
 • 4.3.6 – Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på Discord. Forespørgsler som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
 • 4.3.7 – Forespørgelse af demo skal ske senest 24 timer efter kampens afslutning.
 • 4.3.8 – Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, samt en turnerings admin.
 • 4.3.9 – Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt.
 • 4.3.10 – Demoen vil derefter blive givet ud til et betroet Demo Team som vil give sin vurdering ud fra de specifikke tidspunkter.
 • 4.3.11 – Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
 • 4.3.12 – Hvis det anklagede hold ikke kan fremsende en gyldig demo, vil holdet tabe den pågældende kamp.

§4.4 – Forbehold

 • 4.4.1. – FirmaCS forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.
 • 4.4.2. – FirmaCS forbeholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.

§4.5 – FirmaCS cheat bans

 • 4.5.1 – Ved begrundet mistanke om snyd, kan FirmaCS admins bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.
 • 4.5.2 – Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages der en karantæne. Længden afgøres af FirmaCS.
 • 4.5.3 – FirmaCS er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.
 • 4.5.4 – Alle beslutninger træffes udelukkende af FirmaCS.

§4.6 – Scripts

 • 4.6.1 – Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
 • 4.6.2 – Kun buy-scripts og jumpthrow-script er tilladt.
 • 4.6.3 – Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation.

Info

Hvornår spilles turneringen?

Turneringen starter d. 2. oktober 2017.

Antal hold

For at holde turneringen simpel og uden langdrag (af hensyn til firmaer, som ofte ikke har mulighed for at allokere mange timer om ugen til Counter-Strike), kan der kun deltage 128 hold.

Struktur

Turneringen spilles i et GSL gruppeformat efterfulgt af en periode med playoff kampe.

Kamptidspunkter

Når datoer for kampe vil blive offentliggjort, er det disse datoer, som er gældende. Hvis der er et ønske om at ændre datoen / tidspunkt, skal der gøres brug af vores interne Facebook-gruppe.

På de respektive datoer bliver kampene spillet kl. 19.00

Steam ID’s

Det er et krav med unikke Steam ID’s pr. spiller. Det er simpelthen for at undgå snyd med udskifte af spillere etc.

“Best of”

Alle runder op til semifinale og finale, vil blive spillet som “Best of 3”. For at gøre det let og hurtigt for de fleste at deltage, vil det være mest optimalt. Semifinalerne og finalen vil ligeledes blive spillet som “Best of 3”

“Best of” betyder, at der spilles ud af X antal maps. Det vil sige, at det første hold, der når 2 vundne maps, gå videre/vinde.

Semifinale og finale

Finaleevent ikke udtænkt endnu. Så forhold jer til en online finale indtil vi skyder yderligere info ud.

Udstyr

I runderne, hvor der spilles online, er det naturligvis op til enkelte hold at sørge for, at spillerne er kampklare.

Til finaleevent er vi ansvarlige for: 

 • PC
 • Skærm
 • Høreværn
 • Stole
 • Publikum 😉

I (spillerne) er ansvarlige for: 

 • Eget udstyr
  • Headset (In-ear!)
  • Mus
  • Musemåtte
  • Tastatur

Servere

FirmaCS.dk stiller servere til rådighed til afvikling af kampe. IP’s bliver ikke offentliggjort (sikkerhedsmæssige årsager – og naturligvis for at undgå unødvendig DDoS)

På kampdagen, vil de forskellige hold modtage serverinformationer i god tid.

Servers er 128 tick 12-slots.

Misbrug af CVR nr.

FirmaCS er udelukkende for firmaer. Det betyder også, at alle spillere på et hold, skal være ansat i en lønnet stilling hos det pågældende firma. Her er praktikantophold en undtagelse. Det er også tilladt at medbringe tilknyttede freelancere, som er hyret på en aktiv kontrakt.

Enkeltmandsvirksomheder og IvS vil i løbet af turneringen blive bedt om at dokumentere ansættelser, da det er her, vi oplever mest snyd.

Så til alle jer derude, der overvejer at deltage med venner, fordi du har en pårørende/bekendt, der har et CVR nr., så lad vær. I ryger ud af alligevel og ender med at spilde en plads i turneringen, som kunne have gået til et reelt firma.