Regler

Regler

FirmaCS

§1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

 • 1.1.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
 • 1.1.2 – Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.
 • 1.1.3 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig yderligere retten til at se bort fra det givende regelsæt i specielle tilfælde, for at afvikle turneringen på den bedst mulige måde.

§1.2 – Admins

 • 1.2.1 – Admins vil være på Discord https://discord.gg/N72VHqf og noteret som “TURNERINGS ADMIN”.
 • 1.2.2 – Ønskes der kontakt til en admin, beder vi jer at bruge vores ticket system og ikke skrive direkte til en admin. For at oprette en ticket, skrives der blot “-new” i “admin-support” kanalen på discord og beskriver herefter jeres problem.
 • 1.2.3 – Ønsker man at klage over en afgørelse, kan man sende en mail til firmaCS@slap.dk.

§1.3 – Udmelding & refundering

 • 1.3.1 Ønsker man at få sit deltagergebyr refunderet og dermed melde sig ud af turneringen, skal dette ske inden tilmeldingen lukker d. 22. januar kl.20.00.
 • 1.3.2 Hvis et hold springer fra efter tilmeldingen er lukket, vil deltagergebyret ikke blive refunderet.
 • 1.3.3 Ved diskvalificering vil deltagergebyret ligeledes ikke blive refunderet.

 

§1.4 – Opførsel

 • 1.4.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af FirmaCS, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.
 • 1.4.2 – Verbalt misbrug under eller udenfor kampen kan føre til advarsler (se paragraf §1.5) og kan i grove tilfælde føre til diskvalifikation og eventuel udelukkelse fra fremtidige turneringer afholdt af FirmaCS og dets samarbejdspartnere.
 • 1.4.3 – Kampe tabt med vilje kan anses som “Matchfixing” og kan føre til diskvalifikation og eventuel udelukkelse fra fremtidige turneringer afholdt af FirmaCS og dets samarbejdspartnere.
 • 1.4.4 – Dårlig opførsel over for administratorerne før, under eller efter turneringen kan føre til diskvalifikation og eventuel udelukkelse fra fremtidige turneringer afholdt af FirmaCS og dets samarbejdspartnere.

§1.5 – Streaming

 • 1.5.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.
 • 1.5.2 – Der skal søges om tilladelse hos FirmaCS ved streaming med kommentatorer eller via GOTV.
 • 1.5.3 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af FirmaCS. Dette kan ikke fravælges.
 • 1.5.4 – Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde. Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
 • 1.5.5 – FirmaCS har tilladelse til at pause kampen i freezetime til brug for reklamepause.
 • 1.5.6 – Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admin.

§1.6 – Advarsler

 • 1.6.1 – Modtages 2 advarsler, bliver man diskvalificeret fra den pågældende turnering.

§1.7 – Discord

 • 1.7.1 – Der vil være specifikke regler om hvordan I skal skrive i de forskellige tekst kanaler på discord. Disse regler kan findes under den enkle tekst kanal som pinned besked og skal følges.

Pinned beskeder kan findes ved at trykke på det lille ikon som er fremvist på billede nedenunder.

§2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

 • 2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
 • 2.1.2 – Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt, se §3.7.
 • 2.1.3 – Under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere som stand-ins (dog maks 7 spillere i alt).
 • 2.1.4 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
 • 2.1.5 – Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.

§2.2 – Map pool

de_train

de_dust2

de_nuke

de_mirage

de_inferno

de_overpass

de_cache

§2.3 – Veto

Veto sker på serveren. Når man har fundet ud af hvilke maps man skal spille skrives der “!map de_mirage” i chatten, hvis det er mirage som er det første map. Samme gøres ved næste map.

 • 2.3.1 Bedst af 3 VETO:

Det hold der står først/øverst i Toornament er højeste seed.

Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)

Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)

Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)

Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)

Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)

Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)

Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

 

§2.4 – Server

§2.4.1 – NON-BYOS

§2.4.1.1 – Turneringen spilles som NON-BYOS og der SKAL derfor spilles på FirmaCS’s servers. Såfremt dette ikke efterleves vil holdet modtage en advarsel (se paragraf §1.5.).

§3 – Kamp

§3.1 – In-game navne & SteamID

 • 3.1.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.
 • 3.1.2 – Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med vil dette resultere i en advarsel (se paragraf §1.5).
 • 3.1.3 – Det SteamID som er oplyst på Toornament skal være det samme som I bruger i kampen. Hvis dette ikke efterleves kan det føre til diskvalifikation og eventuel udelukkelse fra fremtidige turneringer afholdt af FirmaCS og dets samarbejdspartnere.

§3.2 – Stand-ins

 • 3.2.1 – Det er tilladt at bruge 2 stand-ins.
 • 3.2.2 – En stand-in kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på lineuppet.
 • 3.2.3 – Hvis stand-in skal bruges i en kamp, skal spilleren han erstatter, have forladt serveren, inden stand-in joiner serveren.
 • 3.2.4 – Tilføjelse af en stand-in skal ske meldes til en admin senest 24 timer før kampstart, og skal gøres ved at sende følgende oplysninger til firmacs@slap.dk eller en admin på Discord:
  Holdnavn
  Spillerens Nick
  Spillerens SteamID
  Spillerens Email
  Spillerens Fuldenavn

§3.3 – Kampstart

 • 3.3.1 – Coach er tilladt.
 • 3.3.2 – Minimum én person fra hvert hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart.
 • 3.3.3 – Er det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5).
 • 3.3.4 – Hvis et hold stadig ikke er klar 15 min efter kampstarts tidspunktet, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges og gives af en turnerings admins.
 • 3.3.5 – Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error m.v.

§3.4 – Knivrunde

 • 3.4.1 – Kampen starter med en knivrunde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.
 • 3.4.2 – Under knivrunden er det kun tilladt at bruge kniv og decoy.
 • 3.4.3 – Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går knivrunden til det modsatte hold.

§3.5 – Pause

 • 3.5.1 – Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.
 • 3.5.2 – Det er tilladt at pause sin kamp én gang hver halvleg. Hver pause er på 2 min. pr. hold.
 • 3.5.3 – Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error m.v.

§3.6 – Rykning af kamp

 • 3.6.1 – Vejledende tidspunkt for kampdagene i turneringen er mandag, onsdag kl.19.00.
 • 3.6.2 – Mandag og onsdag kan kampens starttidspunkt flyttes indenfor tidsrummet 18.00-21.00.
 • 3.6.3 – Kampe kan flyttes til lørdag med starttidspunkt indenfor tidsrummet 17.00-21.00.
 • 3.6.4 – Kampen kan kun rykkes til en ny kampdag som er en af ovenstående dage indenfor samme uge som den hvor kampen oprindeligt skulle spilles.
 • 3.6.5 – Ønsker et hold at rykke kampen, skal dette meddeles til modstanderholdet via email på senest 48 timer før vejledende kamptidspunkt.
 • 3.6.6 – Ved rykning af kamp skal den nye kampdag og tidspunkt meldes senest 24 timer før den oprindelige kampstart til en Turnerings Admin. Hvis dette ikke kan efterleves, vil flytningen af kampen blive annulleret og så vil det hold som kan møde op på den originale kampdag, vinde kampen.
  Dette skal meldes til en admin via discord eller på firmaCS@slap.dk.
 • §3.6.7 – Alle kamptidspunkter er vejledende. Hvis et af holdene jf. §3.6.5 meddeler at de ikke kan spille kampen, skal der findes en løsning indbyrdes. Kampe skal dog spilles indenfor de ovennævnte kampdage samt tidsrum. Hvis der ikke indbyrdes kan findes en løsning, skal en admin kontaktes hurtigst muligt.

 

§3.7 – Udskiftning af spiller

 • 3.7.1 Det er tilladt at skifte spillere i sit line-up frem til kl. 20 dagen før turneringens start.
 • 3.7.2 For de hold som når playoffs vil det være muligt at udskifte spillere i lineup. Eventuelle stand-ins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden stand-in hvis nødvendigt. Her skal §3.7.3 overholdes.
 • 3.7.3 Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det originale lineup som meldte sig til turneringen, forblive på holdet. Dvs. 3 af de første 5 spillere som står på tilmeldingen.
 • 3.7.4 For at få udskiftet sine spillere skal man sende en mail til firmacs@slap.dk eller kontakte en admin over discord, med følgende informationer:

Holdnavn:

Navne på de spiller der skal fjernes:

Ved tilføjelse af nye spiller, skal skabelonen nedenunder benyttes for hver spiller der skal tilføjes.

Spillerens Nick:

Spillerens SteamID:

Spillerens Email:

Spillerens Fuldenavn:

§4 – Snyd

§4.1 – Generelt

 • 4.1.1. – Ingen former for snyd er tilladt i FirmaCS turneringen.
 • 4.1.1.1 – Herunder men ikke begrænset til aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer. FirmaCS forbeholder sig retten til at tilføje nye ting til denne liste under turneringen.
 • 4.1.2. – Ethvert forsøg på at bøje reglerne kan føre til diskvalifikation og eventuel udelukkelse fra fremtidige turneringer afholdt af FirmaCS og dets samarbejdspartnere.
 • 4.1.3. – FirmaCS kan til enhver tid udelukke spillere, uden offentliggørelse af årsag.

§4.2 – Procedure

 • 4.2.1. – Mistænkes en spiller for snyd, skal man bede FirmaCS admins om demo senest 15 minutter efter kampen (se paragraf §4.3).
 • 4.2.2. – Ved mistanke om cheat, holdes anklagen mellem hold og FirmaCS.
 • 4.2.3. – Når sagen betragtes som afsluttet af FirmaCS, kan man frit offentliggøre sine anklager.
 • 4.2.4. – Overtrædes et givet punkt, kan det anklagende hold bortvises.

 

§4.3 – Demo

 • 4.3.1. – Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud. Overtrædes dette, forbeholder FirmaCS sig retten til at uddele karantæne for nuværende og fremtidige turneringer.
 • 4.3.2. –  GOTV Demoer kan derimod frit benyttes til alt andet end mistanke om regelbrud.
 • 4.3.3 – Alle spillere skal optage in-eye demoer af enhver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, for at demoen er gyldig.
 • 4.3.4 – Plays.tv eller andet record software anses ikke som gyldig demo.
 • 4.3.5 – Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer på ét map.
 • 4.3.5.1 – En Turnerings Admin, kan til enhver tid efterspørge flere demo hvis dette skulle være nødvendigt.
 • 4.3.6 – Forespørgslen om demoer skal ske via en Turnerings Admin på discord igennem tekst kanalen “admin-support”. Forespørgsler som ikke sker til en Turnerings Admin godkendes ikke.
 • 4.3.7 – Når en demo bliver forespurgt, vil den blive udleveret til en Turnerings Admin. Turnerings Admin har ansvaret for at viderelevere demoen til det anklagende hold.
 • 4.3.8 – Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle den pågældende Turnerings Admin om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt.
 • 4.3.9 – Demoen vil derefter blive udlevet til vores Cheat Team som vil se hele demoen igennem samt kigge på de specifikke tidspunkter som anklagerne mener er hvor modstanderen har snydt.
 • 4.3.10 – Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
 • 4.3.11 – Hvis det anklagede hold ikke kan fremsende en gyldig demo indenfor 24 timer, vil holdet tabe det pågældende map.

§4.4 – Forbehold

 • 4.4.1 – FirmaCS forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.
 • 4.4.2 – FirmaCS forbeholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.

§4.5 – Eksisterende bans

 • 4.5.1 – Modtages VAC ban efter 1. januar 2017 er man permanent udelukket fra FirmaCS’ turneringer.
 • 4.5.2 – Alle spillere med VAC ban inden 1. januar 2017 har 2 års karantæne fra modtagelsesdato af ban. (Er spillerens VAC ban over 730 dage gammelt kan spilleren derfor deltage).
 • 4.5.3 – Alle spillere med Gameban inden 1. januar 2017 har 2 års karantæne fra modtagelsesdato af ban. (Er spillerens Gameban over 730 dage gammelt kan spilleren derfor deltage). Dette gælder dog kun hvis snyd er taget i en vore egne turneringer, eller hvis det er andre turneringer at vi så kan få udleveret bevis herfor. Kan vi ikke få bevis udleveret, så banner vi ikke.
 • 4.5.4 – Fjernes VAC ban af Valve, kan man igen deltage omgående.
 • 4.5.5 – Har man et aktivt cheat ban på FACEIT, CEVO, ESEA, eller ESL kan man ikke deltage i FirmaCS’ turneringer. Gør man alligevel dette udelukkes man i 2 år.

§4.6 – FirmaCS cheat bans

 • 4.6.1 – Ved begrundet mistanke om snyd, kan FirmaCS admins bortvise en spiller samt holdet omgående fra den igangværende turnering.
 • 4.6.2 – Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages der en karantæne. Længden afgøres af FirmaCS.
 • 4.6.3 – FirmaCS er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.
 • 4.6.4 – Alle beslutninger træffes udelukkende af FirmaCS.

 

§4.7 – Scripts

 • 4.7.1 – Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
 • 4.7.2 – Kun buy-scripts og jumpthrow-script er tilladt.
 • 4.7.3 – Brug af andre scripts vil føre til diskvalifikation og eventuel udelukkelse fra fremtidige turneringer afholdt af FirmaCS og dets samarbejdspartnere.

Info

Hvornår spilles turneringen?

Turneringen starter d. 24. september 2018.

Antal hold

Der er nu ubegrænset pladser – og en virksomhed kan stille op med mere end én hold!

Struktur

Turneringen spilles som Single Round-Robin (4 i hver gruppe) – BO3, efterfulgt af en periode med playoff kampe (single elimination).

Kamptidspunkter

Vi har sat vejledende tidspunkter på kampene som er mandag og onsdag, med kampstart et sted mellem kl.19.00 og kl.20.00.

Det er dog muligt at flytte disse kampe til andre tidspunkter og tilmed til lørdag.

Vejledende kamptidspunkt er kl.19.00 mandag og onsdag (man spiller kun én kamp om ugen, enten mandag eller onsdag).

Mandag og onsdage kan kampstart flyttes til at være et sted mellem kl.18.00 og kl.21.00.

Lørdag kan kampstart være mellem kl.17.00 og kl.21.00.

SteamID64

Det er et krav med unikke SteamID64 pr. spiller. Det er simpelthen for at undgå snyd med udskifte af spillere etc. Husk at det nu er SteamID64 og ikke det almindelige SteamID.

“Best of”

BO3 fra start til slut.

Finale

Finaleevent ikke udtænkt endnu, men vi arbejder hårdt på at få de sidste aftaler på plads. Så forhold jer til en online finale indtil vi skyder yderligere info ud.

Udstyr

I runderne, hvor der spilles online, er det naturligvis op til enkelte hold at sørge for, at spillerne er kampklare.

Til finaleevent er vi ansvarlige for: 

 • PC
 • Skærm
 • Høreværn
 • Stole
 • Publikum 😉

I (spillerne) er ansvarlige for: 

 • Eget udstyr
  • Headset (In-ear!)
  • Mus
  • Musemåtte
  • Tastatur

Servere

FirmaCS.dk stiller servere til rådighed til afvikling af kampe. IP’s bliver ikke offentliggjort (sikkerhedsmæssige årsager – og naturligvis for at undgå unødvendig DDoS)

På kampdagen, vil de forskellige hold modtage serverinformationer i god tid.

Servers er 128 tick 12-slots.

Misbrug af CVR nr.

FirmaCS er udelukkende for firmaer. Det betyder også, at alle spillere på et hold, skal være ansat i en lønnet stilling hos det pågældende firma. Her er praktikantophold en undtagelse.

Enkeltmandsvirksomheder og IvS vil i løbet af turneringen blive bedt om at dokumentere ansættelser, da det er her, vi oplever mest snyd.

Så til alle jer derude, der overvejer at deltage med venner, fordi du har en pårørende/bekendt, der har et CVR nr., så lad vær. I ryger ud af alligevel og ender med at spilde en plads i turneringen, som kunne have gået til et reelt firma.